Thông báo V/v. Đăng ký đề tài NCKH và sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở năm học 2018-2019

Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông
Ha Dong medical college
Chào mừng quý khách đã truy nhập vào website của Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông

Thông báo V/v. Đăng ký đề tài NCKH và sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở năm học 2018-2019

28/05/2018 00:00:00
Thông báo  V/v. Đăng ký đề tài NCKH và sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở năm học 2018-2019

 

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ ĐÔNG

 

 
 
 

Số: 466 /TB-CĐYHĐ

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
 
 

                Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2018

 

  

 THÔNG BÁO

V/v Đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở  

năm học 2018 - 2019

 

Kính gửi:

            -  Các Bộ môn, phòng chức năng, trung tâm

            -  Các cán bộ và giảng viên  trường Cao đẳng Y tế Hà Đông

 

          Căn cứ quy trình quản lý đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp cơ sở của trường Cao đẳng Y tế Hà Đông;

Thực hiện kế hoạch hoạt động Quản lý Khoa học - Công nghệ của trường Cao đẳng Y tế Hà Đông năm học 2018 - 2019;

Xét đề nghị của phòng Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế;

Nhà trường đề nghị các phòng, bộ môn, trung tâm và cán bộ, giảng viên đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở học năm học 2018 - 2019 như sau:

1. Phiếu đăng ký đề tài TẠI ĐÂY

2. Thuyết minh đề tài TẠI ĐÂY

3. Thời gian nộp phiếu đăng ký,thuyết minh đề tài dự kiến: từ 06/08/2018 đến 15/08/2018

4. Thời gian thông qua hội đồng xét duyệt dự kiến: từ 20/08/2018 đến 31/08/2018

5. Định hướng trong nghiên cứu:

-  Lĩnh vực nâng cao chất lượng đào tạo, giảng dạy

-  Nghiên cứu trong lĩnh vực Điều dưỡng lâm sàng

-  Nghiên cứu lâm sàng trong các lĩnh vực Y - Dược

-  Đề tài là tiền đề cho những nghiên cứu cấp cao hơn

-  Đề tài có khả năng quảng bá, xây dựng hình ảnh của Nhà trường

-  Các SKKN có tính ứng dụng về đào tạo, kinh tế, xã hội

6. Ưu tiên những đề tài nghiên cứu nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu lâm sàng, can thiệp và thực nghiệm.

Đề nghị các phòng, bộ môn, trung tâm và cán bộ, giảng viên đăng ký.

 

Nơi nhận:                                      

- Ban giám hiệu (để chỉ đạo);

- Như kính gửi (để thực hiện);

- Lưu P.QLKH & HTQT; VT. 

HIỆU TRƯỞNG

( ĐÃ KÍ)

 

 

Nguyễn Đăng Trường

 

                                                                                

Quảng cáo
  • banner goc phai
Đối tác
  • Y hà nội 2
  • AL01
  • AL02
  • AL04
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập:1158
  • Trong ngày: 7251
  • Trong tuần:21918
  • Tổng lượt truy cập: 13944989