Thông báo về việc tổ chức ôn luyện, thi và cấp chứng chỉ Tin học ICDL Quốc tế

Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông
Ha Dong medical college
Chào mừng quý khách đã truy nhập vào website của Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông

Thông báo về việc tổ chức ôn luyện, thi và cấp chứng chỉ Tin học ICDL Quốc tế

26/04/2019 00:00:00
Thông báo về việc tổ chức ôn luyện, thi và cấp chứng chỉ Tin học ICDL Quốc tế

BỘ LAO ĐỘNG TB VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG YT HÀ ĐÔNG    

Số: 298/TB-CĐYTHĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2019

 

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức ôn luyện, thi và cấp chứng chỉ Tin học ICDL Quốc tế

 

Căn cứ theo Hợp đồng chứng nhận Trung tâm Khảo thí ICDL Số …./2019-ATC giữa Tổ Chức ICDL Việt Nam và Trường Cao Đẳng Y Tế Hà Đông;

Trường Cao Đẳng Y Tế Hà Đông xin thông báo kế hoạch tổ chức lớp ôn luyện, thi và cấp chứng chỉ Tin học ICDL Quốc tế, cụ thể như sau:

1.Đối tượng tuyển sinh:

- Sinh viên trong toàn trường.

2.Thời gian tuyển sinh và tổ chức thi:

- Liên tục nhận hồ sơ đăng ký ôn luyện và dự thi;

- Sinh viên sẽ được ôn luyện Miễn Phí trên hệ thống phần mềm của tổ chức ICDL cung cấp;

- Thời gian thi: Ngày 15 và 30 hàng tháng

- Phối hợp tổ chức: đại diện của tổ chức ICDL Quốc tế - ICDL Việt Nam.

3.Lệ phí

Lệ phí áp dụng cho sinh viên trong trường như sau:

TT

Nội dung

Phí theo quy định của ICDL Việt Nam

Phí ưu đãi

(trong năm 2019)

1

Thi ICDL Cơ bản (đạt chuẩn đầu ra và được quy đổi điểm để miễn học theo quy định của trường)

1.800.000đ

1.700.000đ

2

Thi lại/ bài

300.000đ

150.000đ/bài để tổ chức thi lại

3

Học liệu, tài liệu điện tử,…

200.000

Miễn Phí

4.Đăng ký và liên hệ:

- Sinh viên có thể đăng ký trực tiếp tại Trung tâm khảo thí ICDL - Trung Tâm Ngoại Ngữ - Tin Học của trường, địa chỉ nhà A ngay cổng trường.

- Hồ sơ bao gồm: 01 chứng minh thư photo, thẻ sinh viên và 02 ảnh (4×6) ghi họ tên sau ảnh;

- Hotline: 0385086506                          Điện thoại: 0246.325.0456

- Email: [email protected]  Website: www.cdythadong.edu.vn

Nơi nhận:

- BGH (để báo cáo);

- Thông báo sinh viên;

- Cổng thông tin điện tử (để t/b);

- Lưu: VT

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

HIỆU PHÓ

(đã ký)

 

 

 

Lê Thanh Sơn

 

 

 

 

 

Quảng cáo
  • banner goc phai
Đối tác
  • Y hà nội 2
  • AL01
  • AL02
  • AL04
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập:3693
  • Trong ngày: 3699
  • Trong tuần:41382
  • Tổng lượt truy cập: 10441238