Thông báo thực hiện kế hoạch dự giờ của giảng viên Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông năm học 2019-2020

Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông
Ha Dong medical college
Chào mừng quý khách đã truy nhập vào website của Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông

Thông báo thực hiện kế hoạch dự giờ của giảng viên Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông năm học 2019-2020

03/10/2019 00:00:00
Thông báo thực hiện kế hoạch dự giờ của giảng viên Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông năm học 2019-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TP HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ ĐÔNG

Số : 560/TB-CĐYT-TTĐBCLGD 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Hà Đông, ngày 01 tháng 10 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v Thực hiện kế hoạch dự giờ của giảng viên

 Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông năm học 2019-2020

 

Căn cứ  kế hoạch dự giờ của giảng viên trường Cao đẳng Y tế Hà Đông năm 2019 số: 559/KH - CĐYT- TTĐCLGD.

Thực hiện nghiêm túc quy chế đào tạo, quản lý giảng viên để đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo, Ban Giám hiệu thành lập Đoàn dự giờ của giảng viên năm học 2019 - 2020 theo hai hình thức đột xuất và thường xuyên. Ban Giám hiệu đề nghị các bộ môn triển khai kế hoạch dự giờ năm học 2019-2020 và yêu cầu giảng viên trong bộ môn:

- Chuẩn bị đầy đủ giáo án, bài giảng theo đúng quy định.

- Xây dựng và sử dụng bảng kiểm có hiệu quả cho giảng dạy thực hành.

- Bố trí phòng thực hành hợp lý đảm bảo hiệu quả tối đa cho công tác giảng dạy và học tập.

- Đăng ký kế hoạch dự giờ giảng của giảng viên bộ môn mình về Phòng Thanh tra - Đảm bảo chất lượng giáo dục chậm nhất vào thứ 5 hàng tuần.

(Tất cả các file word: mẫu đăng kí dự giờ giảng, phiếu chấm điểm giờ giảng, mẫu tổng hợp báo cáo dự giờ mỗi kì học đều được đăng tải trên website của Nhà trường)

Nơi nhận

- Ban Giám hiệu (để chỉ đạo)

- Các BM, Phòng ĐT-NCKH, QLHSSV (TH)

- Lưu VT-TTKĐCLGD

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

 

Nguyễn Đăng Trường

* Các biểu mẫu dự giờ mở in ở sau đây:

Kế hoạch dự giờ giảng viên năm học 2019-2020 tại đây

Mẫu báo cáo kết quả dự giờ của bộ môn năm 2019 tại đây

 Mẫu đăng ký KH dự giờ 2019 tại đây

Phiếu đánh giá giờ giảng 2019 tại đây

Phiếu tổng hợp đánh giá giờ giảng 2019 tạị đây

Quảng cáo
  • banner goc phai
Đối tác
  • Y hà nội 2
  • AL01
  • AL02
  • AL04
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập:303
  • Trong ngày: 14508
  • Trong tuần:29637
  • Tổng lượt truy cập: 11227886