QUY ĐỊNH XỬ LÝ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN NGHỈ HỌC

Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông
Ha Dong medical college
Chào mừng quý khách đã truy nhập vào website của Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông

QUY ĐỊNH XỬ LÝ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN NGHỈ HỌC

28/09/2016 00:00:00
QUY ĐỊNH XỬ LÝ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN NGHỈ HỌC
Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và tăng cường công tác quản lý học sinh-sinh viên hiệu quả.

I. Căn cứ thực hiện.

- Quyết định số 40/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 28/6/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành “Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy”;

- Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT, ngày 26/6/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế Đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy”;

- Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ GĐ&ĐT về việc ban hành quy chế Học sinh-sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp;

- Các văn bản khác có liên quan.

II. Đối tượng áp dụng:

Học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Y tế Hà Đông tự ý nghỉ học không lý do.

III. Nội dung

 Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và tăng cường công tác quản lý học sinh-sinh viên hiệu quả, trường Cao đẳng Y tế Hà Đông quy định một số nội dung như sau:

1/ Về việc đình chỉ học tập đối với học sinh-sinh viên:

- Giáo viên bộ môn được quyền đình chỉ học tập với cá nhân học sinh-sinh viên trong tiết giảng đối với giáo viên đang dạy lý thuyết và trong ca thực tập đối với giáo viên thực hành và ghi vào sổ ghi đầu bài của lớp. Thời gian đình chỉ ghi học sinh-sinh viên nghỉ học để tính vào thời gian thực hiện chương trình môn học của học sinh-sinh viên.

- Trưởng Bộ môn được phép đình chỉ thực tập của lớp học sinh-sinh viên trong buổi thực tập để xử lý, trên cơ sở đề nghị của giáo viên hướng dẫn hoặc giáo viên chủ nhiệm và phải báo cáo ngay cho Ban Giám Hiệu.

2/ Xử lý học sinh-sinh viên nghỉ không phép:

- Nghỉ không phép từ 1 đến 2 ngày, giáo viên tiếp tục cho học sinh - sinh viên vào học (nghỉ không phép trừ vào điểm rèn luyện theo qui định)

- Nghỉ không phép 3 đến 4 ngày liên tục hoặc từ 7 ngày không liên tục trong tháng, giáo viên chủ nhiệm yêu cầu học sinh-sinh viên viết kiểm điểm và chuyển bản kiểm điểm cho phòng Quản lý HSSV (có ghi ý kiến của giáo viên chủ nhiệm).

3/ Quy định cụ thể về xử lý kỷ luật với học sinh-sinh viên nghỉ học nhiều ngày không có lý do.

Trường hợp học sinh-sinh viên nghỉ không phép hoặc quá phép như sau:

THỜI GIAN NGHỈ HỌC

HÌNH THỨC KỶ LUẬT

* Nghỉ không phép 5 ngày liên tục hoặc từ 15 ngày không liên tục trong năm

Khiển trách

 

* Nghỉ không phép 10 ngày liên tục hoặc từ 20 ngày không liên tục trong năm

Cảnh cáo

 

* Nghỉ không phép từ 30 ngày liên tục trở lên hoặc 45 ngày không liên tục trong năm

Buộc thôi học

 

 

Yêu cầu các phòng, Bộ môn, giáo viên chủ nhiệm và học sinh sinh viên thực hiện nghiêm túc để đảm bảo sự thống nhất trong trường.

Quy định này được áp dụng kể từ ngày ký.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Quảng cáo
  • banner goc phai
Đối tác
  • Y hà nội 2
  • AL01
  • AL02
  • AL04
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập:906
  • Trong ngày: 9822
  • Trong tuần:31458
  • Tổng lượt truy cập: 14134589