DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NHÀ GIÁO THAM GIA HỘI GIẢNG NHÀ GIÁO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CẤP TRƯỜNG NĂM 2020

Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông
Ha Dong medical college
Chào mừng quý khách đã truy nhập vào website của Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NHÀ GIÁO THAM GIA HỘI GIẢNG NHÀ GIÁO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CẤP TRƯỜNG NĂM 2020

10/08/2020 00:00:00
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NHÀ GIÁO  THAM GIA HỘI GIẢNG NHÀ GIÁO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CẤP TRƯỜNG NĂM 2020

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ ĐÔNG

ĐƠN VỊ: ………

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

 

                                                      

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NHÀ GIÁO

THAM GIA HỘI GIẢNG NHÀ GIÁO

GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CẤP TRƯỜNG NĂM 2020

 

TT

Họ và tên giảng viên

Ngày, tháng, năm sinh

Trình độ chuyên môn

 

Tên bài giảng

Loại bài giảng 

Tên môn học/mô đun

Tên ngành nghề

Ghi chú

Nam

Nữ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

                                                           Hà Đông, ngày    tháng   năm 20...

                                                             TRƯỞNG ĐƠN VỊ

                                                                                                                                                                                                                                               

                         (Ký và ghi rõ họ - tên)                                                                                   

                                                      

 

Quảng cáo
  • banner goc phai
Đối tác
  • Y hà nội 2
  • AL01
  • AL02
  • AL04
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập:7599
  • Trong ngày: 7605
  • Trong tuần:43806
  • Tổng lượt truy cập: 14294558